Novinky na kolejišti.

Trolejové vedení – kolem depa vedlo ve 2 koleji provizorní trolejové vedení, které bylo jen z jednoho drátu a časem se mělo doplnit nosné lano a trolej se tím měla zkompletovat. Bohužel právě provizoria mívají nejdelší životnost. Impulsem k přestavbě byly až instalatérské práce, při kterých se provizorium poškodilo. Místo opravy jsem trolej vybudoval kompletně znovu. Protože se jedná o úsek záhlaví, vybudoval jsem kompletní odpojovač s napínacími sloupy se závažími. Kupované jsou pouze sloupy a izolátory. Napínání, kladky a závaží jsem vyrobil sám z drátů a mosazných, měděných plíšků. Trolej směrem do stanice není ještě hotová, pro její napojení je potřeba předělat několik bran na zhlaví. Na tom se nyní pracuje. Více již na připojených fotografiích. Dojem kazí papírová rotunda. Uvažuju o její výměně za modelovější.

Vlečka do sila – položil jsem vlečkovou kolej a upravil terén. Z papíru jsem postavil budovu sila. Díky svým rozměrům bude dominantou této části kolejiště. Budovu zbývá napatinovat, zabudovat osvětlení, i červené na střechu pro letecký provoz. Na střechu umístit antény mobilních operátorů, jak tomu bývá na mnohých výškových budovách. Dále celý areál oplotit a doplnit nejrůznějšími detaily.Fotky