Stavba vozů OBB

Protože firma ROCO nabízí jen omezený počet typů vozů, u vozů 2. třídy je to jen oddílový Bmz, rozhodl jsem se získat další typy vozy přestavbou. Pro stavbu mi posloužily opět vozy firmy ROCO.
Jako první jsem postavil vůz Bbmvz. Je to vůz s oddíly 2. třídy, oddílem pro vozíčkáře a prostorem pro přepravu jízdních kol. Model vznikl stejně jako jeho skutečná předloha z vozu 1. třídy. Na skříni se upravovala pouze okna. Jedno velké okno nahradilo malé a sousední malé okno bylo zrušeno. Další úpravy doznal interiér. Na konci vozu byl zvětšen záchod a vedle vznikl prostornější oddíl pro vozíčkáře. Na druhém konci vozu vzniknul zrušením záchodu a jednoho kupé prostor pro kola.
Náročnější byla stavba velkoprostorového vozu Bpmz. Vhodný vůz, kde by souhlasil počet a tvar oken není, model vznikl za určitých kompromisů. Model jsem postavil ze dvou vraků vozů 1. třídy zakoupených na burze. Tentokrát šlo o modely v délkovém zkrácení 1:100. Jeden vůz jsem zkrátil na koncích v místech, kde začínají dveře, druhý vůz jsem řezal mezi kupé a záchodem. Použil jsem tyto odříznuté konce a přilepil je ke středu z karoserie prvního vozu. Spoje jsem pečlivě zatmelil. Nově vzniklá karoserie je asi o 2,5 cm delší než původní a kompenzuje tak délkové zkrácení původního modelu. Na karoserii je na obou koncích část ve které je okno WC dvakrát. Více napoví fotografie. Interiér bylo potřeba vyrobit nový, posloužily sedačky zbylé z jiných přestaveb. Nakonec přišlo nastříkání barvami podle současného barevného schématu OBB a nalepení popisů.Fotky